Irena Buršová

Irena Buršová

Studiowała stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo i studia strategiczne. Pracowała w Czeskim Radiu, gdzie zajmowała się analizą mediów, oraz w administracji publicznej w dziedzinie polityki rodzinnej i polityki starzenia się. Koncentruje się na opiece nieformalnej, płci, dostępności przestrzeni publicznej, zdrowiu psychicznym i neuroróżnorodności oraz relacjonowaniu tych tematów w czeskiej przestrzeni publicznej.

W sumie: 14 artykułów

wszystkie artykuły autorki