Psychologia / Marie Heřmanová

Rozwinięciem argumentu o „naturze” jest argument o obowiązku – fakt, że posiadanie dzieci jest dla kobiety czymś naturalnym, oznacza, że jest to jej przeznaczenie, jej los i w zasadzie pewien obowiązek.