Anna Kotvalová

Anna Kotvalová

Między innymi studiuje na Uniwersytecie Karola na kierunku Stosunki Międzynarodowe, gdzie interesuje się przede wszystkim teorią feministyczną i postkolonialną. Prowadzi również kilka kursów na wydziale. Pisze również teksty dziennikarskie i wiersze na tematy, które ją interesują. Jej debiutancki tomik poezji ukaże się w przyszłym roku.

W sumie: 7 artykułów

wszystkie artykuły autorki