Eva Oliva

Eva Oliva

Studentka etnologii i antropologii kulturowej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola. Bada role społeczne związane z płcią, historię ruchów feministycznych i reprezentację kobiet w nauce. Studiowała nauki humanistyczne, społeczeństwo i kulturę na Anglo-Amerykańskim Uniwersytecie w Pradze. Pracowała jako koordynatorka projektów w Stowarzyszeniu Spraw Międzynarodowych, gdzie przyczyniła się do stworzenia bazy danych ekspertek polityki zagranicznej. Obecnie pracuje w Narodowym Centrum Kontaktowym – Gender i Nauka Instytutu Socjologii Czeskiej Akademii Nauk w ramach projektu CZERA, skupiającego się na audycie genderowym w instytucjach badawczych i edukacyjnych.

W sumie: 5 artykułów

wszystkie artykuły autorki