Szklany sufit (glass ceiling)

Odnosi się do wszystkich ograniczeń, z jakimi spotyka się kobieta w przestrzeni publicznej, jeśli chce rozwijać swoją karierę lub być bardziej widoczna. „Szklany", ponieważ ograniczenia nie są formalne i nie widać ich na pierwszy rzut oka (np. brak przepisów dyskryminujących). Są to na przykład ogólne przekonania, że kobiety są mniej zdolne i nie nadają się na pewne stanowiska (decyzyjne lub polityczne) lub że oczekuje się od nich wypełniania ról i cech płciowych – nie bycia głośną (w przeciwnym razie są agresywne i histeryczne) oraz bycia empatyczną i opiekuńczą (w przeciwnym razie jest się oziębłą). Kobiety mają też mniej czasu i energii na pracę i aktywność w przestrzeni publicznej ze względu na opiekę nad dziećmi, bliskimi i domem. Z kolei „szklana winda" (glass elevator/escalator) odnosi się do sytuacji mężczyzny, któremu łatwo jest rozwijać się zawodowo w profesjach tradycyjnie „kobiecych", ponieważ ma on dodatkowe atuty: nie musi poświęcać tyle czasu i energii na opiekę nad dziećmi i prace domowe, uważany jest za bardziej zdolnego i wyjątkowego.

Autor: Irena Buršová