Syndrom oszusta (Impostor Syndrom)

Często bardzo zdolni ludzie nie wierzą we własną wartość i możliwości, a nawet kiedy dobrze sobie radzą i otrzymują pozytywną informację zwrotną, wciąż mają wrażenie, że to w jakiś sposób błąd, że to niezasłużone, że w jakiś sposób „oszukują". Z powodu tej wyuczonej samooceny kobiety są mniej pewne siebie w pracy i podczas wystąpień publicznych, mniej chętniej proszą o lepsze warunki lub prezentują swoje pomysły, mają tendencję do bagatelizowania swoich wysiłków i umniejszania wyników.

Autor: Irena Buršová