Vojtěch Hodboď

Vojtěch Hodboď

Absolwent dziennikarstwa i medioznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola Uniwersytetu Karola, gdzie kontynuuje studia doktoranckie. Interesuje się symbolami, działaniami, próbą zrozumienia słowa tożsamość, jego możliwym kryzysem w postmodernistycznych czasach i konsekwencjami tego dla człowieka i społeczeństwa. postmodernistycznych czasach i jego konsekwencjami dla człowieka i społeczeństwa.

W sumie: 3 artykuły

wszystkie artykuły autorki