Patriarchat

Pierwotnie oznaczał „rządy mężczyzny-ojca", jako głowy rodziny, kościoła lub innej organizacji społecznej. W dzisiejszych czasach nie oznacza się tym terminem rządów małej grupy konkretnych mężczyzn, którzy spotykają się regularnie, by wymyślać, co jeszcze mogą zrobić kobietom (niewielu mężczyzn naprawdę i świadomie „nienawidzi" kobiet i planuje ich krzywdzenie i dyskryminację). Jest to struktura społeczna, w której w większości obszarów więcej władzy i decydujący głos mają mężczyźni lub ich perspektywa, doświadczenie i przeżycia. Kobiety, czy też ich doświadczenie i przeżywanie, zajmują w takich strukturach pozycję drugorzędną, pochodną. Patriarchat przejawia się na wielu poziomach, od obszarów widocznych takich jak nierówna reprezentacja kobiet w sferze publicznej czy niższa wycena zawodów częściej wykonywanych przez kobiety, przez nasze codzienne doświadczenie egzekwowania tradycyjnych ról płciowych, po abstrakcyjne podświadome postrzeganie otaczającego nas świata, np. że kobiety są z natury słabsze i mniej zdolne, a mężczyźni nie powinni okazywać emocji, bo inaczej są „zniewieściali" lub „babscy", patrz: toksyczna męskość. Wszyscy ludzie są zaangażowani w funkcjonowanie patriarchatu (mężczyźni bardziej), także jego naciski dotykają każdego w różnym stopniu (kobiety bardziej jakościowo i ilościowo).

Autor: Irena Buršová