Daniel Bartoň

Daniel Bartoň

Pracuje jako adwokat i adiunkt na Ewangelickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola. Jego praktyka prawnicza i akademicka koncentruje się na wolności religijnej, prawach człowieka, pomocy ofiarom przestępstw i prawie własności intelektualnej.

W sumie: 1 artykuł

wszystkie artykuły autorki