Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová

Dyrektor Aperio - Stowarzyszenia na rzecz Zdrowego Rodzicielstwa i wiceprzewodnicząca Czeskiego Lobby Kobiet. Studiowała psychologię, a następnie psychologię społeczną na Uniwersytecie Karola. Zajmuje się komunikacją partnerską, koncentruje się na kwestiach świadomego wyboru w ciąży i porodzie, trudnościach społecznych i ekonomicznych, z jakimi borykają się kobiety, zwłaszcza samotne matki, w związku z rodzicielstwem.

W sumie: 3 artykuły

wszystkie artykuły autorki