Eva Valentová

Eva Valentová

Dyrektor programowa w organizacji pozarządowej Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Migracji (SIMI), gdzie pracuje od 2005 r. Specjalizuje się w integracji migrantów na poziomie lokalnym oraz statusie kobiet w migracjach.

W sumie: 1 artykuł

wszystkie artykuły autorki