Katarzyna Podleska, HumanDoc

Katarzyna Podleska,  HumanDoc

Fundacja HumanDoc została powołana w celu edukacji i działania na rzecz rozwiązywania problemów globalnych. Przez 10 ostatnich lat z powodzeniem zrealizowała liczne interdyscyplinarne projekty, których wspólnym mianownikiem jest wsparcie społeczeństw, wyrównywanie szans i działanie w obszarze zrównoważonego rozwoju. HumanDoc specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu złożonymi, wieloetapowymi projektami, które realizuje przy wsparciu doświadczonych ekspertów, którzy podzielają wartości fundacji.

W sumie: 1 artykuł

wszystkie artykuły autorki