Pokolenie kanapkowe (sandwich generation)

Grupa kobiet definiowana nie tyle przez wiek (może to być 35-65 lat, emerytura), co przez fakt obustronnej presji opiekuńczej, tzn. oprócz dzieci opiekują się także starszymi osobami zależnymi (rodzicami, ale często także rodzicami partnera). Kobiety te, które już z wiekiem doświadczają dyskryminacji na rynku pracy, są podwójnie obciążone opieką. Jest to szczególnie ograniczające w sytuacji, gdy w kraju istnieje niewystarczająca sieć usług społecznych, zarówno dla dzieci czy kobiet w podeszłym wieku, jak i dla osób niepełnosprawnych czy cierpiących na jakieś przewlekłe choroby.

Autor: Irena Buršová